Tủ lạnh Whirlpool

98.000.000

Giá sản phẩm: 98.000.000 VND

Dung tích: 608L (385L tủ lạnh, 223L tủ đông)

  • Chức năng giác quan thứ 6
  • Cửa báo động
  • Chỉ số thông báo thiếu năng lượng
  • Hệ thống lọc nước
  • Chế độ tiết kiệm năng lượng
  • Chế độ chờ
  • Khoá trẻ em
  • Chỉ số báo tình trạng bộ lọc không khí
  • Chế độ lạnh nhanh