fbpx

FSN1188c1-70

5.990.000

Giá sản phẩm:

900mm: 6.190.000 VNĐ
700mm: 5.990.000 VNĐ

Công suất hút: 850m³/h
Công suất động cơ: 130W
Kích thước: 700mm
Ống thoát: Ø150mm