FS 3388CH1

5.900.000

Giá sản phẩm:

  • 900mm: 6.100.000 VND
  • 800mm: 5.900.000 VND

Công suất hút: 850m³/h
Công suất động cơ: 130W
Kích thước: 900/700mm
Ống thoát: Ø150mm