Kính gửi:  Quý khách hàng, các Đối tác, cùng toàn thể các thành viên của công ty cổ phần Faster Việt Nam
Sau gần 10  năm kể từ khi thành lập và phát triển,  Công ty cổ phần Faster Việt Nam đã  khẳng định thương hiệu trong ngành hàng thiết bị nhà bếp. Để phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu mới cũng như nâng tầm Thương hiệu của Faster Việt Nam . Công ty Cổ phần Faster Việt Nam  thực hiện việc thay đổi Slogan mới. Sau khi được Ban lãnh đạo công ty  đánh giá, thống nhất lựa chọn, Công ty Cổ phần Faster Việt Nam  trân trọng thông báo, kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2016, Công ty bắt đầu thực hiện đưa  Slogan mới thay thế cho mẫu  Slogan cũ đang hiện diện trên các kênh truyền thông, tài liệu của công ty, cụ thể như sau:
Tên slogan mới : Faster - thiết bị nhà bếp đồng bộ số một Việt Nam.
Các đối tác , đại lý của Faster Việt Nam đang sử dụng logo và Sologan của Faster thì cập nhập slogan mới.
Xin trân trọng thông báo và chân thành cảm ơn !

                                                                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC