Phụ kiện tủ bếp

FS 250/300/350SS

2.250.000

Giá đa năng

FS 900/800/700 SS

2.350.000

Giá đa năng

FS MF 300/350/400SPS

3.200.000

Phụ kiện tủ bếp

FS MF200/250SPS

2.800.000

Phụ kiện tủ bếp

FS MF300/350/400SD

2.600.000
2.400.000
3.200.000
2.200.000
1.100.000

Phụ kiện tủ bếp

Thanh treo đa năng FS-RS213A

500.000

Phụ kiện tủ bếp

Giá treo đa năng FS-RS207T

1.100.000
2.200.000