FS 0870S

3.350.000

Giá sản phẩm: 700mm: 3.350.000 VNĐ

Công suất hút: 600m³/h
Công suất động cơ: 2x95W
Kích thước: 700mm
Ống thoát: Ø120mm