Rổ chậu Handmade

1.500.000

Giá sản phẩm SC400: 1.500.000 VNĐ
Kích thước: 420x200x80mm SC380:1.400.000 VNĐ

Giá sản phẩm SC380: 1.400.000 VNĐ
Kích thước: 402x200x80mm