Ray âm giảm chấn – FS 728CFH 400/450

500.000

Ray âm giảm chấn mở toàn phần