Ray bi 3 tầng giảm chấn mở toàn phần – FS BZ45403 – 350/450/500

180.000

Ray bi 3 tầng mở toàn phần không giảm chấn

  • Tải trọng: 45kg
  • Chất liệu: Thép
  • Xử lý bề mặt: Niken
  • Bản dày: 45mm
  • Chiều dài: 350/450/500mm

Giá sản phẩm:

  • 350mm – 178.000 VNĐ
  • 450mm – 200.000 VNĐ
  • 500mm – 220.000 VNĐ