Phụ kiện tủ bếp

Thùng rác gắn cánh – FS TR14

1.400.000

Phụ kiện tủ bếp

Thùng rác gắn cánh – FS-DB14L

1.100.000

Phụ kiện tủ bếp

Thùng gạo thông minh – FS TG15

2.200.000

Phụ kiện tủ bếp

Thùng gạo thông minh – FS-RC15

1.700.000
2.200.000
1.700.000
500.000
350.000
1.100.000