2.200.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Góc xoay 270 độ – FS RB270SS

2.700.000
3.100.000

Phụ kiện tủ bếp

Giá bát đĩa để bàn FS 600SB

1.990.000
35.000
35.000
75.000
90.000