2.650.000
3.600.000
3.400.000
3.000.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát đĩa FSBP700/800/900S VIP

3.700.000
9.500.000

Phụ kiện tủ bếp

Thùng gạo FS TG15B

2.200.000

Phụ kiện tủ bếp

Thùng gạo RC 15B màu đen

1.700.000
1.500.000
2.100.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát tủ trên FS 900I/ 800I / 700I

1.400.000
2.600.000