Kệ tủ kho chứa đồ khô

Tủ đựng đồ khô FS TK502N

4.200.000
7.000.000
7.300.000
9.700.000
9.200.000
2.800.000
2.400.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

Giá chai lọ dưới chậu rửa FS CL200N

2.300.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

Giá chai lọ dưới chậu rửa FS SOB200SPN

2.000.000
2.800.000