Thùng gạo thông minh

FS TG30

3.400.000

Phụ kiện tủ bếp

FS TK51620N

7.300.000

Kệ tủ kho chứa đồ khô

FS TK51720S

10.000.000

Phụ kiện tủ bếp

FS TK61820N

8.400.000

Phụ kiện tủ bếp

Thúng rác đôi FS DB21L

4.000.000

Phụ kiện tủ bếp

Thúng rác đôi FS TR21

4.200.000
7.950.000
9.000.000
9.600.000
10.500.000
10.000.000

Kệ tủ kho chứa đồ khô

Tủ đựng đồ khô FS 871 SPN

5.800.000