Phụ kiện tủ bếp

Thùng gạo RC 15B màu đen

1.700.000
1.500.000
2.100.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát tủ trên FS 900I/ 800I / 700I

1.400.000
2.600.000
2.200.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Góc xoay 270 độ – FS RB270SS

2.700.000
3.100.000

Phụ kiện tủ bếp

Giá bát đĩa để bàn FS 600SB

1.990.000
35.000