Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

FS MC400SLN/SRN

8.950.000

Giá đa năng

FS MF 300/350/400SPS

3.200.000

Giá đa năng

FS MF200/250SPS

2.800.000

Giá đa năng

FS MF300/350/400SD

2.600.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

FS RB180SS

2.500.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

FS RB270S/SS

2.400.000

Thùng gạo thông minh

FS RC30

2.980.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

FS SB200S

2.200.000

Thùng gạo thông minh

FS TG30

3.400.000

Phụ kiện tủ bếp

FS TK51620N

7.300.000

Kệ tủ kho chứa đồ khô

FS TK51720S

10.000.000

Phụ kiện tủ bếp

FS TK61820N

8.400.000