7.000.000
9.700.000
2.400.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

Giá chai lọ dưới chậu rửa FS SOB200SPN

2.000.000
2.800.000
2.650.000
3.400.000
3.000.000

Giá bát đĩa cố định

Giá bát đĩa FSBP700/800/900S VIP

3.700.000
9.500.000