Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

FS RB180SS

2.500.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

FS RB270S/SS

2.400.000

Thùng gạo thông minh

FS RC30

2.980.000

Giá bát đĩa cố định

FS RS900/800/700SS

2.350.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

FS SB200S

2.200.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

FS SET D

1.450.000

Phụ kiện tủ bếp

Thúng rác đôi FS DB21L

4.000.000
9.000.000
10.000.000

Kệ tủ kho chứa đồ khô

Tủ đựng đồ khô FS 871 SPN

5.800.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

Giá tủ dưới FS MF250/300/350 SPN

1.600.000

Kệ tủ kho chứa đồ khô

Tủ đựng đồ khô FS 502 SPN

4.000.000