Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Góc xoay 270 độ – FS-RB270S

2.400.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Góc xoay liên hoàn – FS CB400RS/LS

7.000.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Góc xoay 360 – FS-RB360SS

2.600.000
8.000.000
9.000.000
2.700.000
2.600.000
500.000

Giá gia vị - Dao thớt - Chai lọ

Giá treo gia vị FS-RS202

1.450.000
1.100.000