Giá tủ dưới FS MF250/300 SPN

1.600.000

Giá để đồ tủ dưới Công nghệ phủ Nano super dry (bảo hành gỉ 5 năm)

FS MF300 SPN – 1.750.000 VNĐ

FS MF250 SPN – 1.600.000

Phiên bản bắt cánh và không bắt cánh

Ray âm

Độ rộng cánh: 300/250mm

Kích thước sản phẩm:

FS MF300 SPN – W239xD500xH505mm

FS MF250 SPN – W189xD500xH505mm