Giá bát đĩa

FS BP/900/800/700SPN

2.650.000

Giá bát đĩa công nghệ Nano Super Dry

FS BP900/800/700N VIP

2.800.000
7.000.000