Giá bát đĩa

FS BP 900/800/700 SPS

3.350.000

Giá bát đĩa

FS EB900/800/700S VIP

9.700.000
3.700.000

Giá bát đĩa

FS EB 900/800/700 SPS

9.500.000