Giá bát đĩa

FS 900/800/700SN

2.300.000

Giá bát đĩa

FS RS 900/800/700I

1.400.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

FS RS900/800/700S3

1.500.000
1.400.000