Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ trên 3 tầng FS RS 900/ 800/ 700 S3

1.500.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ trên 2 tầng FS 900/800/700 SN

2.300.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát đĩa nâng hạ FS EB900/800/700 SDS

7.000.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ trên FS 900I/ 800I / 700I

1.400.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá để bát đĩa tủ dưới BP 900/ 800/700SP

2.600.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá để bát đĩa tủ dưới FS BP 900/800/700 SD

3.100.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá để bát đĩa tủ dưới FS-E080890/FS-E080990

2.700.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ dưới FS-BP900/800/700/600SP

2.600.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát 2 tầng – FS-RS900S/800S/700S

900.000