FSN 3388C1 70B/90B

4.990.000

Giá sản phẩm:

900mm: 5.090.000

700mm: 4.990.000 

Công suất hút: 850m3/h

Công suất động cơ: 130W

Kích thước: 900/700mm

Ống thoát: 150mm