FSN 3388C1 – 70

4.990.000

Giá sản phẩm:

900mm: 5.090.000 VNĐ
700mm: 4.990.000 VNĐ

Công suất hút: 850m³/h
Công suất động cơ: 130W
Kích thước: 700mm
Ống thoát: Ø150mm