FS 8143S

2.400.000

Inox
Kích thước chậu: 810x430mm
Kích thước hố to: 385x355x210mm
Kích thước hố bé: 330x300x200mm
Kích thước khoét đá: 795x410mm