Bếp từ nhập khẩu Ý có 3 model  :Freezone Induction Cooktop FS 960 TS và Luxury Cooktop, bếp đôi 2 từ FS 740I. 

 

21.900.000
68.800.000