Video hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn lắp đặt góc xoay liên hoàn FS CB 400 RS

  _____________________ FASTER – THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỒNG BỘ SỐ 1 VIỆT NAM  Showroom : 90 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội  Danh sách đại lý: http://faster.vn/dai-ly/  Website : http://faster.v  Email: cskh@faster.vn  Hotline : 1900 54 54 52 | Bảo Hành: 1900 54 55 95

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GIÁ XOONG NỒI TỦ DƯỚI FS DB 800 SP

  _____________________ FASTER – THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỒNG BỘ SỐ 1 VIỆT NAM  Showroom : 90 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội  Danh sách đại lý: http://faster.vn/dai-ly/  Website : http://faster.v  Email: cskh@faster.vn  Hotline : 1900 54 54 52 | Bảo Hành: 1900 54 55 95

Hướng dẫn lắp đặt giá đa năng để gia vị, dao thớt và chai lọ FS MF 300S

  _____________________ FASTER – THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỒNG BỘ SỐ 1 VIỆT NAM  Showroom : 90 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội  Danh sách đại lý: http://faster.vn/dai-ly/  Website : http://faster.v  Email: cskh@faster.vn  Hotline : 1900 54 54 52 | Bảo Hành: 1900 54 55 95

Tư vấn cách sử dụng máy rửa bát Faster 402F

  _____________________ FASTER – THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỒNG BỘ SỐ 1 VIỆT NAM  Showroom : 90 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội  Danh sách đại lý: http://faster.vn/dai-ly/  Website : http://faster.v  Email: cskh@faster.vn  Hotline : 1900 54 54 52 | Bảo Hành: 1900 54 55 95

Tư vấn cách sử dụng máy sấy bát Faster A21 ( faster.vn )

____________________ FASTER – THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỒNG BỘ SỐ 1 VIỆT NAM  Showroom : 90 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội  Danh sách đại lý: http://faster.vn/dai-ly/  Website : http://faster.v  Email: cskh@faster.vn  Hotline : 1900 54 54 52 | Bảo Hành: 1900 54 55 95