Tag: Thành tích Faster

Thành tích đạt được

Xuất xứ thể hiện đẳng cấp sản phẩm: CO ( Certificate of Origin):  Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Chứng minh hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và thuế quan và các quy định khác của pháp luật và về xuất nhập khẩu.CQ (Certificate of Quality)...