Góc xoay liên hoàn – FS CB400RS/LS

7.000.000

Góc xoay liên hoàn