Giá treo gia vị FS-RS202

1.450.000

Giá treo gia vị đa năng lắp giữa tủ trên và tủ dưới