Giá treo đa năng FS-RS207T

1.100.000

Giá treo đa năng để giấy lau tay, màng bọc thực phẩm