Giá treo đa năng – FS-B1042

Giá treo đa năng để giấy lau tay, màng bọc thực phẩm