7.000.000

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 360 – FS-RB360S

2.600.000
8.000.000
9.000.000
2.700.000

Phụ kiện nhà bếp

Thanh treo đa năng FS-RS213A

500.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo gia vị FS-RS202

1.450.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo đa năng FS-RS207T

1.100.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo đa năng – FS-B1042

2.000.000
6.000.000
900.000
950.000
36.000
36.000
36.000
36.000