Khay chia thìa dĩa và kẹp dữ đĩa

Khay chia thìa dĩa – FS-CT500S

1.100.000

Phụ kiện nhà bếp

Khay giữ đĩa – FS-A1001

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 180 độ – FS-RB180S

2.200.000

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 270 độ – FS-RB270S

2.400.000
7.000.000

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 360 – FS-RB360S

2.600.000
8.000.000
9.000.000

Phụ kiện nhà bếp

Thanh treo đa năng FS-RS213A

500.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo gia vị FS-RS202

1.450.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo đa năng FS-RS207T

1.100.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo đa năng – FS-B1042

6.000.000
900.000