Phụ kiện nhà bếp

Thùng rác gắn cánh – FS-DB14L

1.100.000

Phụ kiện nhà bếp

Thùng rác đôi – FS-DB20D

2.700.000

Phụ kiện nhà bếp

Thùng gạo thông minh – FS-RC15

1.800.000

Phụ kiện nhà bếp

Thùng gạo thông minh – FS-RC18

2.100.000

Phụ kiện nhà bếp

Ray TANDEMBOX – FS – 908TB-B135

500.000
460.000
379.000

Phụ kiện nhà bếp

Ray TANDEMBOX – FS – 908TB-B199

550.000