1. Đại Lý Nguyễn Bình 08 Tân Trung - Thạch Trung - Hà Tĩnh 0945699858  (Xem bản đồ)
2. Đại Lý Thắng Vân 232 Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh - Nghệ An 0966763456  (Xem bản đồ)