1. Nhà phân phối Gas Minh Thư Số 153, Lê Thanh Nghị, Hải Dương   (Xem bản đồ)
2. Nhà phân phối Đăng Nghị Khu 5 Phường Thanh Bình - TP Hải Dương 0904656900  (Xem bản đồ)