1. Showroom Tủ Bếp Việt Dốc huy hoàng, Thành phố Cao Bằng 02066555777 - 0983593399  (Xem bản đồ)