1. Đại Lý VLXD Bắc Thủy 398 Tân Phương - Tân Mỹ - TP Bắc Giang   (Xem bản đồ)