Giới thiệu các mẫu máy rửa bát Faster 2018

Máy rửa bát nhập khẩu Faster là loại máy rửa bát chất lượng tiêu chuẩn châu Âu và giá tốt nhất trên thị trường.

Các dòng máy rửa bát Faster

Máy rửa bát

MÁY RỬA BÁT ECO 402

22.850.000
24.900.000

Máy rửa bát - Sấy bát

Máy Rửa Bát FSBW – 6441S

24.900.000

CÁC DÒNG MÁY SẤY BÁT FASTER

Máy sấy bát

Máy sấy bát A22

8.400.000

Máy rửa bát - Sấy bát

Máy sấy bát FS A21

8.200.000

Máy rửa bát - Sấy bát

Máy sấy bát FS A19

7.500.000

Máy rửa bát - Sấy bát

Máy sấy bát FS A20

8.500.000

Video giới thiệu sản phẩm

Tin tức về máy rửa bát faster