Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Mâm xoay 180 độ – FS RB 180S

2.200.000

Kệ góc liên hoàn và mâm xoay

Góc xoay 270 độ – FS RB270S

2.400.000

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 180 độ – FS-RB180S

2.200.000

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 270 độ – FS-RB270S

2.400.000
7.000.000

Phụ kiện nhà bếp

Góc xoay 360 – FS-RB360S

2.600.000