Giá kệ treo ngoài tủ bếp

Giá treo gia vị Faster FS E0690

1.400.000

Phụ kiện nhà bếp

Thanh treo đa năng FS-RS213A

500.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo gia vị FS-RS202

1.450.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo đa năng FS-RS207T

1.100.000

Phụ kiện nhà bếp

Giá treo đa năng – FS-B1042