Giá bát đĩa tủ trên, giá bát đĩa nâng hạ FASTER cao cấp có loại cố định và di động với nhiều đặc điểm vượt trội. Không gian trên của tủ bếp với mẫu giá bát để bát đĩa FASTER sẽ giúp bát đĩa được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ.  Đối với mẫu giá úp bát đĩa cố định sẽ được lắp cố định với hai bên cạnh tủ, không di chuyển được.

Đặc biệt FASTER còn có mẫu giá bát đĩa nâng hạ, người sử dụng có thể thay đổi chiều cao của giá bát bằng cơ chế nâng hạ, việc úp bát đĩa quá cao trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, an toàn, dễ sử dụng.

Giá bát đĩa Inox 304

FS BP 900/800/700 SPS

3.350.000

Giá bát đĩa công nghệ Nano Super Dry

Hệ tủ di động FS EB900/800/700N VIP

7.000.000

Giá bát đĩa Inox 304

FS EB900/800/700S VIP

9.700.000

Giá bát đĩa công nghệ Nano Super Dry

Giá bát Nano Super Dry FSBP700/800/900N VIP

2.800.000

Giá bát đĩa công nghệ Nano Super Dry

Giá để bát đĩa tủ dưới FS BP700/800/900SPN

2.650.000

Giá bát đĩa Inox 304

Giá bát đĩa FSBP700/800/900S VIP

3.700.000

Giá bát đĩa Inox 304

FS EB 900/800/700 SPS

9.500.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ trên 3 tầng FS RS 900/ 800/ 700 S3

1.500.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ trên 2 tầng FS 900/800/700 SN

2.100.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát đĩa nâng hạ FS EB900/800/700 SDS

7.000.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ trên FS 900I/ 800I / 700I

1.400.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá để bát đĩa tủ dưới BP 900/ 800/700SP

2.600.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá để bát đĩa tủ dưới FS BP 900/800/700 SD

3.100.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá để bát đĩa tủ dưới FS-E080890/FS-E080990

2.700.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát tủ dưới FS-BP900/800/700/600SP

2.600.000

Giá bát đĩa inox 201 mạ crom 5 lớp

Giá bát 2 tầng – FS-RS900S/800S/700S

900.000