Gần như ”không có!”
“Gần như” là bởi vì hiện vẫn chưa có nghiên cứu rõ ràng nào cho vấn đề này mặc dù theo các chuyên gia kỹ thuật thì thiết bị bếp điện từ không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khách hàng.
Các thông số kỹ thuật và tài liệu khoa học về dòng điện mà mọi người sử dụng trong khi đun nấu  đều cho kết quả khả quan, đến cả người sử dụng có vấn đề về tim cũng không bị làm sao.