Câu trả lời là ”không có vấn đề gì”

Trường điện từ phát ra từ  thiết bị bếp từ không xa so với nơi phát ra nó (từ mặt bếp) là mấy, chỉ vài mm. Như vậy là nó không có tác động ảnh hưởng đến thức ăn cũng như người ăn đồ ăn đó. Các chuyên gia chế tạo cho biết là món nấu trên thiết bị bếp từ chưa hề xảy ra nhiễm từ, nhiễm xạ hay bất kỳ chất độc hại nào ảnh hưởng đến khách hàng.